تاریخ انتشار : جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷ | ۲۳:۴
در هفته نیروی انتظامی آیین غبار روبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدای گمنام شهر کوار برگزار شد.
در هفته نیروی انتظامی آیین غبار روبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدای گمنام شهر کوار برگزار شد.
منبع : Kavar.farsp.ir
69224